O projekcie

Ocalić od zapomnienia – Kępice w starej fotografii

Strona internetowa „Kępice w starej fotografii” powstała w ramach projektu „My Kępiczanie – razem zrobimy więcej”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic”.

Celem projektu była integracja mieszkańców Gminy Kępice i podniesienie ich wiedzy na temat swojej historii, kultury i obyczajowości. W ramach projektu uczestnicy brali udział w warsztatach dotyczących wielokulturowości (m.in. kultura ukraińska, kaszubska i łemkowska), byli na wizycie studyjnej w Lesku a także w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jednym z elementów projektu było także ocalenie od zapomnienia starych fotografii obrazujących życie codzienne, architekturę i zabytki w Gminie Kępice. W ramach warsztatów digitalizacyjnych uczestnicy archiwizowali stare zdjęcia i dokumenty. Część z nich znalazła się na powstałej w projekcie stronie internetowej – Kępice w starej fotografii.

Prezentujemy Państwu część zdigitalizowanych zbiorów, część z nich pochodzi zasobów Grupy „My Kępiczanie”, która funkcjonuje w ramach jednego z portali społecznościowych. Bardzo dziękujemy za udostępnienie tych zbiorów grupie „My Kępiczanie”, Urzędowi Miejskiemu w Kępicach oraz Bibliotece Publicznej w Kępicach.

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępic”